Өнөөдрийн хөтөлбөр (2021-03-09)
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 Цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Алтан боломж"
10:10 "Бизнес тайм"
10:40 "Гайхамшигт Цох эмэгтэй ба Хар муур" ОА хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
11:30 "Теле хичээл: Математик, Монгол хэл"
12:10 "Гүйцэтгэгч" ОАК 2 бүлэг 1-р анги
13:10 "Хийморь" реалити шоу-1
13:40 "Баримтат кино"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Теле хичээл: Математик, Монгол хэл"
16:10 "Хаадын нутаг" ОАК 5-р анги
17:10 "Гайхамшигт Цох эмэгтэй ба Хар муур" ОА хүүхэлдэйн кино 25,26-р анги
18:00 "Бизнес тайм"
18:30 "Хотоос Хөдөө рүү"
19:00 "25 Цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Гүйцэтгэгч" ОАК 2 бүлэг 2-р анги
21:10 "Хийморь" реалити шоу-2
22:10 "Ам нээвэл" ярилцлага
23:10 "Хаадын нутаг" ОАК 6-р анги
00:20 Эфир завсарлага