Өнөөдрийн хөтөлбөр (2021-10-19)
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Шинэ өдөр" ярилцлага
10:10 "Бизнес тайм"
10:40 "Шинкалион" Японы оак 12,13-р анги
11:30 "Монгол сугалаа"
13:00 "Цагдаа нарын дайн" ОАК 103-р анги
14:30 "Баримтат кино"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Намрын өнгө" реалити шоу 7
16:20 "Үзэсгэлэнт Япон орноор" Баримтат кино
17:10 “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” Японы оак 3-р анги
18:00 "Шинкалион" Японы оак 14,15-р анги
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Цагдаа нарын дайн" ОАК 104-р анги
21:10 "Ам нээвэл" ярилцлага
22:10 “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” Японы оак 4-р анги
23:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:10 Эфир завсарлага