Өнөөдрийн хөтөлбөр (2022-01-21)
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Бизнес тайм"
10:20 "Ленинград 46" ОАК 16-р анги
11:30 "Монгол сугалаа"
13:00 "New wave"
13:30 "20-р зууны дуунууд" концерт
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Баримтат кино"
15:50 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:40 "Хөгжөөн дэмжигчид" Японы оак 8-р анги
17:30 "Шинкалион" ОА хүүхэлдэйн кино
18:20 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Ленинград 46" ОАК 17-р анги
21:10 "Дэлхий хавтгай"
22:00 "Хөгжөөн дэмжигчид" Японы оак 9-р анги
23:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:20 Эфир завсарлага