Өнөөдрийн хөтөлбөр (2021-01-26)
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО
10:25 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:40 "ХҮЧИРХЭГ 11" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 125, 126-Р АНГИ
11:30 "ЦАХИМ КОНТЕНТ:БОДЛОГО БОДОХ АМАРХАН"
12:00 "АРД ТҮМНИЙ ЗАРЦ" ОАК 12-Р АНГИ
13:00 "ДУУ ТӨРСӨН ТҮҮХ"
13:30 "БАРИМТАТ КИНО"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ЦАХИМ КОНТЕНТ: ГЭРИЙНХЭЭ ЦАХИЛГААН ХЭРЭГСЭЛТЭЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАХ, ГАЛЫН АЮУЛААС СЭРГИЙЛЭХ"
16:00 "ДЭЛХИЙ ДАЯАРХ АЯЛАЛ" БАРИМТАТ КИНО
16:50 "БЕРЁЗКА" ОАК 6-Р АНГИ
17:50 "ХҮЧИРХЭГ 11" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО ТӨГСГӨЛИЙН 127-Р АНГИ
18:30 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "АРД ТҮМНИЙ ЗАРЦ" ОАК 13-Р АНГИ
21:10 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
22:10 "БЕРЁЗКА" ОАК 7-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА