Өнөөдрийн хөтөлбөр (2016-08-26)
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:30 АЛТАН БОЛОМЖ
10:00 ЗАРЫН ЦАГ
10:15 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" 79-Р АНГИ
10:45 БИЗНЕС ТАЙМ
11:45 "ДУУДЛАГЫН ДОХИО" ОАК 7-Р АНГИ
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "ХАЛДАШГҮЙ БАГИЙНХАН" УРАН САЙХНЫ КИНО
15:30 ЗАРЫН ЦАГ
15:45 SHOP MONGOLIA
16:00 "BON APPETIT" ОАК /5-Р АНГИ/
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:25 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" 80-Р АНГИ
17:55 БИЗНЕС ТАЙМ
18:55 ТАЛХ ЧИХЭР ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "ДУУДЛАГЫН ДОХИО" ОАК 8-Р АНГИ
21:20 "АМ НЭЭВЭЛ" С.БАТБОЛД /УИХ-ЫН ГИШҮҮН/
22:20 "BON APPETIT" ОАК /6-Р АНГИ/
23:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА