Өнөөдрийн хөтөлбөр (2018-03-23)
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 БИЗНЕС ТАЙМ
11:00 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ- 58,59/МОНГОЛ КОНТЕНТ/
11:40 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 32-Р АНГИ
12:40 "ЗАРЫН ЦАГ"
12:55 НЭМҮТ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА:ЭРҮҮЛ МЭНД ЭРХЭМ БАЯН
13:15 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:45 ЗАСАГ ЦАГ
14:15 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЭЛҮҮД" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
14:45 БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "САЙН ХАМТРАГЧИД" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 5-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-5
17:50 ЗАРЫН ЦАГ
18:05 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ- 60/МОНГОЛ КОНТЕНТ/
18:25 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 33-Р АНГИ
21:10 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:10 "ХӨСҮТ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
22:30 "САЙН ХАМТРАГЧИД" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 6-Р АНГИ
23:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА