Өнөөдрийн хөтөлбөр (2019-10-22)
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:00 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
12:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 45-Р АНГИ
13:20 "МОНГОЛ ГЕРМАНД НЭГ УДАА" ДУГААР-1
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ДУУСДАГГҮЙ ЯРИА-3" ШУУД
16:40 "МИНИЙ БҮТЭЛГҮЙ НАЙЗ ЗАЛУУ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
17:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 46-Р АНГИ
21:20 "МОНГОЛ ГЕРМАНД НЭГ УДАА" ДУГААР-2
22:30 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
23:30 "МИНИЙ БҮТЭЛГҮЙ НАЙЗ ЗАЛУУ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 2-Р АНГИ
00:20 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:30 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА