Өнөөдрийн хөтөлбөр (2019-08-24)
08:00 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
10:00 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:30 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 97,98,99-Р АНГИ
11:40 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОАК 4-Р БҮЛГИЙН 14,15,16-Р АНГИ
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "21000" РЕАЛИТИ НЭВТРҮҮЛЭГ/ДУГААР-10/
16:20 "МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙНХАН" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ УСК 9,10-Р АНГИ
17:50 "ХҮЧИРХЭГ АРВАН НЭГ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 100,101,102-Р АНГИ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:00 "ХУРАНДАА ЗЕМИНА" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р БҮЛГИЙН 19-Р АНГИ
21:00 "ЗАСАГ ЦАГ"
22:10 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ" НЭВТРҮҮЛЭГ
23:40 "МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙНХАН" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ УСК 11,12-Р АНГИ
01:15 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА