Өнөөдрийн хөтөлбөр (2020-05-30)
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
08:50 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:20 "АЛТАН БОЛОМЖ"
09:50 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ"
11:10 "ТҮГ ТҮГ ХААЛГАА"
12:00 "НЕВСКИЙ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 2 БҮЛЭГ 17,18, 19-Р АНГИ
15:00 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
16:50 "ЗАСАХ ЦАГ: ХУРУУ БА ХОШУУ"
17:50 "ХОТОД ЮУ ӨӨРЧЛӨГДӨВ"
18:00 "НЭВТРҮҮЛЭГ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
19:50 "ХЭН ЮУ ХЭЛЭВ"
20:10 "БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ"
20:50 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
21:40 "НЭВТРҮҮЛЭГ"
22:10 "УРТ ЦАГААНЫ ГУДАМЖ"
23:50 "НЕВСКИЙ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 2 БҮЛЭГ 22-Р АНГИ
00:50 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА