Өнөөдрийн хөтөлбөр (2017-05-25)
07:45 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 89-Р АНГИ
10:50 БИЗНЕС ТАЙМ
11:30 "АМТ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р АНГИ
12:30 "ЗАВ ГАРЛАА" ХӨТӨЛБӨР
13:00 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:30 "ХАРДАЛТЫН ХУВИЛГААН" ОАК 13-Р АНГИ
14:45 ЗАРЫН ЦАГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ С.ЧУЛУУНБААТАР /ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ АМЬДРАХ УХААН" ТӨВИЙН ТЭРГҮҮН
16:20 "БИ ЧАМААС ЧИ НАДААС . . ." НЭВТРҮҮЛЭГ
17:10 ЗАРЫН ЦАГ
17:25 "ШАВЬЖНУУД" ХҮҮХДИЙН ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЦУВРАЛ
17:35 "МААМУУ" МОНГОЛЫН ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 4-Р АНГИ
17:45 "БЯЦХАН МАРҮКО" ЯПОНЫ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 90-Р АНГИ
18:10 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ХАРДАЛТЫН ХУВИЛГААН" ОАК 14-Р АНГИ
21:30 "БИ" НЭВТРҮҮЛЭГ Р.НАРАНТУЯА /ХЭЛ БИЧГИЙН УХААНЫ ДОКТОР ПРОФЕССОР/
22:30 "НЗДТГ" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
22:50 "АМТ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р АНГИ
00:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:00 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА