Өнөөдрийн хөтөлбөр (2019-04-24)
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
11:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 293,294-Р АНГИ
12:00 "ШЕФ" ОРОСЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р БҮЛГИЙН 20-Р АНГИ
13:25 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
14:20 "ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 47-Р АНГИ
16:20 "АЯЛАГЧИД"
17:10 "ДРАГОН БОЛЛ" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО 295,296-Р АНГИ
18:00 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ"МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "АРД ТҮМНИЙ ЗАРЦ" ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
21:20 "ТАРХИНЫ ФИТНЕСС"
22:20 "НАДТАЙ ГЭРЛЭЭЧ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 48-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА