Өнөөдрийн хөтөлбөр (2020-01-21)
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 "АЛТАН БОЛОМЖ"
10:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
10:50 "SHOP MONGOLIA" ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА
11:10 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
11:50 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 134-Р АНГИ
12:50 "ДУУСДАГГҮЙ ЯРИА-3"
14:05 "НАЙРАМДЛЫН БЭЛГЭДЭЛ БОЛСОН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ"
14:20 "ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА"
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "ТҮГ ТҮГ ХААЛГАА" ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР
16:30 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОЛОН АНГИТ КИНО 7-Р АНГИ
17:30 "ХҮНДИЙН ХҮЧНИЙ УНАЛТ" ОЛОН АНГИТ ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО
18:10 "БИЗНЕС ТАЙМ"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "БУНДЫН ХАТАН" ОЛОН АНГИТ КИНО 135-Р АНГИ
21:10 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
22:10 "ХАЙРТ ТЭД МИНЬ" ХЯТАДЫН ОАК 8-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА