Өнөөдрийн хөтөлбөр (2021-05-06)
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:10 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:40 "Аяллын амт" Баримтат кино
10:25 "Бизнес тайм"
10:45 "Өөдөсхөн" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
11:30 "Теле хичээл: Математик"
12:00 "Цагдаа" ОАК 2 бүлэг 11-р анги
13:00 "21 мянга" реалити шоу /Дугаар 3/
14:10 "ТВ Галерей" Алтан фонд
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "Теле хичээл: Математик"
15:50 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:40 "Хаадын нутаг" ОАК 61-р анги
17:40 "Өөдөсхөн" хүүхэлдэйн кино 7,8-р анги
18:30 "Бизнес тайм"
19:00 "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
20:10 "Цагдаа" ОАК 2 бүлэг 12-р анги
21:10 "21 мянга" реалити шоу /Дугаар 4/
22:20 "Хаадын нутаг" ОАК 62-р анги
00:20 Эфир завсарлага