Өнөөдрийн хөтөлбөр (2022-06-29)
07:30 Эфир. Эхлэл
08:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
09:00 "Шинэ өдөр" ярилцлага
09:30 "Бизнес тайм"
09:40 "Аяллын амт" Баримтат кино
10:20 "Өөдөсхөн" ОА хүүхэлдэйн кино
11:00 "Шеф" ОАК 4-р бүлэг 19-р анги
12:00 "Азын тэнгэртэй наадам"
13:00 "Ам нээвэл"
13:50 "Баримтат кино"
14:30 "Шинэ өдөр" ярилцлага
15:00 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
15:30 "60 секунд"
15:50 "Аяллын амт" Баримтат кино
16:40 "Доктор Икс" ОАК 19-р анги
17:40 "Өөдөсхөн" ОА хүүхэлдэйн кино
18:25 "Бизнес тайм"
19:00 "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Шеф" ОАК 4-р бүлэг 20-р анги
21:00 "New wave"
21:30 "50000 төгрөг"
22:10 “Ачит Ихт” ХХК – Үндэсний тэргүүлэгч компани үзүүлж байна
22:25 "Доктор Икс" ОАК 20-р анги
23:10 "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
00:20 Эфир завсарлага